II.Hayvan Hakları Sempozyumu

II. HAYVAN HAKLARI SEMPOZYUMU 
Açılış Konuşması 
09:30-09:40 Prof.Dr.Murat Barkan (Yaşar Üniversitesi Rektörü) 
09:40-09:45 Film Gösterimi 
I.Oturum 
Oturum Başkanı: Ali Nazım Sözer (Yaşar Üniversitesi Rektör Yrd.) 
09:45-10:00 “Tüm Savunmasız Hayvanlar Korunmaya Muhtaçtır” 
Funda Ersoy (DOHAYDER Başkan Yardımcısı) 
10:00-10:15 “Hak ve Hayvan” 
Yrd.Doç.Emre Cumalıoğlu - Dilek Tıkız (Yaşar Üniv. Hukuk Fak.) 
10:15-10:30 “Farklı Etik Bakış Açıları ile Hayvan Sömürüsü” 
Doç.Dr.Çağatay Üstün (Ege Üniv.Tıp Etiği ve Tarihi ABD.) 
10:30-10:45 “Zoonotik Hastalıklar ve dostlarımızla birlikte yaşamak” 
Doç. Dr. Ayşe Caner (Ege Üniv. Tıp Fak. Parazitoloji ABD.) 
10:45-11:00 Tartışma/Sorular 
11:00-11:15 Kahve Arası 
II.Oturum 
II.Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ümit Atabek (İletişim Fak.Dekanı) 
11:15-11:30 “Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı” 
Arş.Gör.Mertkan Uçkan (Yaşar Üniv. Hukuk Fak.) 
11:30-11:45 “İnsan sağlığı ve Hayvan Hakları-Yeni Bir Tasarı” 
Prof.Dr.Ülgen Zeki Ok (Celal Bayar Üniv. Tıp Fak.) 
11:45-12:00 “Hayvanların Deneysel Amaçlarla Kullanılmasının Sınırları” 
Prof.Dr. Şeref Ertaş (Lefke Üniv. Hukuk Fak.) 
12:00-12:15 Tartışma/Sorular 
12:15-13:30 “Öğle Yemeği Arası” 
III. Oturum 
Oturum Başkanı:Prof.Dr.Mustafa Ruhan Erdem 
13:30-13:45 “Hayvanları Koruma Kanununa Güncel Yaklaşımlar” 
Veteriner Hekim Dr.Ebru Tong (İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) 
13:45-14:00 “Hayvan Refahı” 
H.Gökhan Özdemir (İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı) 
14:00-14:15 “Avrupa Birliği ve Uluslararası Hukukta Çiftlik Hayvanlarının Korunmasına Dair Yasal Düzenlemeler” 
Doç.Dr.Gökçe Türkoğlu (Yaşar Ünv. Hukuk Fak.) 
14:15-14:30 “Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Refah” 
Prof.Dr.Figen Kırkpınar (Ege Üniv. Zootekni Bölümü-Yemler ve Hayvan Besleme ABD Başkanı) 
14:30-14:45 Tartışma/Sorular 
14:45-15:00 Kahve Arası 
IV. Oturum 
Oturum Başkanı Prof.Dr.Ülgen Zeki Ok (Celal Bayar Üniv. Tıp Fak.) 
15:00-15:15 “On Altıncı Yüzyıl Üsküdar Mahkemesi Tutanaklarına Göre Merkeplerle İlgili Davalar” 
Prof. Dr. M. Akif Erdoğru (Ege Üniv.Edebiyat Fak.Tarih Bölümü) 
15:15-15:30 “Hayvanlar Bizim Neyimiz” 
Besalet Alkaya (İzmir Çevre Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı) 
15:30-15:45 Hayvan Hakları Hukukun daki Güncel Hukuki Gelişmeler Av.Ümit Görgülü (İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı) 
15:45-16:00 Tartışma/Sorular