İZÇEV Ankara 4+4+4 Eylemi

Eğitim sistemi deneme yanılma yöntemiyle şekillendiriliyor. İZÇEV Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda eğitim emekçileri ve öğrencilerle birlikte bu yanlışlardan dönülmesi için eyleme destek verdi.