İzçev'i Niçin Kurduk?

Sürdürülebilir Çevre Bilinci yaratmak ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik projelerin hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, Bir kültür olarak nitelendirdiğimiz çevreye duyarlılık ile doğal hayatın ve hayvanların korunamasını sağlamak, gerekli tedavilerinin yapılıp aç-susuz kalmadan sevgi ortamında yaşamlarının sürdürmelerini sağlamak. Bu hassasiyet ve kültür ile doğal afetlerin, savaşların yıkımlarına insani yönden ele alarak çözüme dair gerekli işbirliklerini oluşturmak, insiyatif kullanarak organizasyonların seferberliğini yapıp, nükleer, kimyasal ve ağır metal içeren çevre yıkımlarına, başta halk sağlığı ve çevre koruma konularında çalışmalar yapıp kamuoyu yaratarak, sınırsız kazanç hırsının yarattığı tüketim robotları olmayı reddedip insanın kirlenmesini ve kendisine yabancılaşmasını engellemek amacıyla 2011 senesinde İzmir'de kurulduk.