Misyonumuz

1.Çevre, doğal hayatı korumak ve hayvanları korumak ile ilgili kanunların ve yönetmeliğinin uygulanmasında görev ve sorumluluk almak, bu kanunların daha da geliştirilmesi için kamuoyu yaratmak, halka anlatılması ve bu konuda halkın bilgilendirilmesine yardımcı olmak.
2.Her vatandaşın sağlıklı bir çevrede yaşama anayasal hakkından hareketle, çevre bilincinin halkta yaygınlaştırılması ve oluşturulması için sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yapmak veya bu çalışmalara öncülük etmek.
3.İzmir’in çevre ve turizm sorunlarını düzenli ve bilimsel düzeyde sürekli olarak çevrede yaşayan insanların gündeminde bulundurmak ve bu konularda duyarlı ve tutarlı kamuoyu yaratmak.
4.Çevremizde çalışmaları sürdürülen ve ileride yapılacak olan altyapı projelerini Dernek amaç ve faaliyetleri doğrultusunda sürekli izlemek ve bilimsel eleştiriler sunmak, olumsuzluklara karşı çıkmak.
5.Çevremizdeki tarihi ve turistik yerlerin kendine has özelliklerinin korunması, bunların tanıtımının yapılması, estetik değerlerinin bozulmaması ve mimari özelliklerinin korunması için gerekli bilimsel çalışmalar yapmak
6.Yörenin kaybolmaya yüz tutan folklorik değerleri, gelenek ve göreneklerini tespit ve teşvik edecek çalışmalar yapmak.
7.İzmir’de yok olma tehdidi altında bulunan hayvan ve bitki türlerinin yaşatılmasını sağlamak amacıyla botanik bahçesi kurma yönünde çalışmalar yapmak.
8.Kültür ve sanat ortamının oluşmasını sağlamak için sanat etkinlikleri yapmak, şenlikler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş faaliyetler içerisinde görev almak.
9.Çevre temizliğinde kullanılacak araçları sağlamak, kara ve deniz taşıtları edinmek, bunların işletmesini yürütmek, çevre temizliği için gerekli materyali sağlamak, temizlik kampanyaları düzenlemek ve bu konuda duyarlı kamuoyu oluşturmak. Yeşil alanları, mevcut ormanları, doğal bitki örtüsünü korumak, olası yangın tehlikeleri için gönüllü İzmir Dostu ekipler oluşturmak, yangın söndürmekte kullanılacak gerekli malzeme ve araçları temin etmeye çalışmak.Doğa ve insan kaynaklı felaketlerin yarattığı yıkımlarda görev almak üzere Arama- Kurtarma, İlkyardım gibi konularda ekipler kurulması ve bilimsel çalışmalar yapılması ve bu konuda faaliyet yürüten kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.
10.Dernek amacı ve etkinlikleri ile ilgili olarak süreli veya süresiz yayın yapmak; Dernek ve etkinliklerini tanıtmak ve Dernek amaçlarına yönelik bilgi vermek üzere panel, konferans, seminer, çalıştay, ve benzeri toplantılar düzenlemek; broşür, kitapçık, kitap, belgesel, ve benzeri yayınlar ile web
sayfası gibi her türlü elektronik yayın hazırlamak ve dağıtmak.