Hayvan Sağlığı Kurulu

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince alınacak önlemlerin ilgili idarelerce yerine getirilmemesi üzerine oluşan problemler, bireysel olarak yapabileceklerimiz ve Veteriner Hekim öncesinde pratik bakım ve tedaviler konusunda İZÇEV üyelerinden meydana gelen kurul üyeleri, aynı zamanda 5199 Sayılı Kanunda belirtilen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimlerini de yönlendirmektedir. Kurul bu kapsamda şu konular üzerinde önemle durur:

Hayvan sağlığı alanı insan yaşamında önemli yere sahip olan hayvanların sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhisi ve tedavisine yönelik hizmetlere yönelik çalışmaların yürütüldüğü hizmet alanıdır.