Permakültür ve Organik Tarım Kurulu

İZÇEV gerek üyelerinin yaptığı örnek uygulamalar gerek bağlantılı olduğu derneklerden elde ettiği uygulanabilir bilgileri tartışmak, geliştirmek ve çoğaltmak için danışma kurulu olarak görev yapan "Permakültür ve Organik Tarım Kurulu" oluşumunda konuya ilgili üyelerini bir araya getirmiştir. Konu hakkında faaliyet gösteren uygulama çifliklerinden yapılan derlemede:

Yeni başlayanlar, merak edenler, daha çok şey öğrenmek isteyenler için kısa bir Permakültür tanımı yapalım dedik. 

1970’lerde David Holmgren ve Bill Mollison tarafından ortaya atılan Permakültürün adı Latince permanens vecultura köklerinden gelir. İngilizcede tarım anlamına gelen “agriculture” yerine, tam çevirisiyle “kalıcı tarım” anlamına gelen “perma-culture” kısaltmasıyla adını bulmuştur.

Permakültürün yaratıcılarından Bill Mollison, Permakültüre Giriş kitabında şöyle açıklar: “Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı bir tasarım sistemidir. Amacı kendi ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen veya kirletmeyen, dolayısıyla uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yaratmak. Permakültür doğal sistemlerin gözlemine, geleneksel tarım sistemlerinin içerdiği erdeme ve modern, bilimsel, teknolojik bilgiye dayanır.”

Kısaca Permakültür, “doğaya rağmen değil doğayla birlikte çalışmanın, uzun süreli, düşüncesiz bir emek yerine uzun süren, düşünceli bir gözlemin, öğeleri tek ürünlük bir sistem olarak görmek yerine bitkilerle hayvanların tüm işlevlerini göz önünde bulundurarak ele almanın felsefesidir.”

Permakültür, gezegenimizdeki insan ikametinde ısrar etmektir.

Dayandığı üç temel etik vardır:

hepsii

Monokültürel (tek tip ürüne dayalı) üretim yerine polikültürel (farklı çeşitlere dayalı) ve çok yıllık üretimi öneren bu sistemde önemli olan doğadaki örüntüleri fark edebilmek ve bunları sistemin tasarımı için kullanılacak bir dile dönüştürmek.

oruntu-01

Hem kentte hem de kırsalda uygulanabilir bir sistem olan Permakültür, bir apartman dairesi balkonundan büyük bir çiftliğe kadar tüm ölçekler için uygun tasarım stratejileri önerir. 

Bir ana çerçeve tasarım yaklaşımı olan Permakültür, sadece ekolojik olarak doğayla uyumlu tasarımlar yapmayı kapsamaz. Diğer disiplinlerden feyz alarak, onların yöntem ve tekniklerini kullanarak bütünlüklü bir sistem tasarımını hedefler. 

Permakültür büyüyen, gelişen ve kendini yenileyen bir sistemdir. Görünür yapıların yanı sıra görünmez yapıların tasarımıyla da ilgilir. Bu yolda yürüyen, yürümek isteyenlerin güvencesini ve sürekliliğini sağlayabilmek için gereken tüzel kişiliklerin araştırmasını ve üretimini de gerçekleştirmeyi hedefler. 

*Bilgi Kaynağı: Kızıltepe Permakültür.